OBJEDNAŤ BALÍČEK

Zakúpením balíčka s tabuľkou požehnania domu a brožúrou s obradom požehnania rodiny podporíte aj službu Rodinkova - Domu prijatia pre rodiny.
ĎAKUJEME!