TABUĽKA POŽEHNANIA


Tabuľka požehnania je vyrobená z dreva gravírovaním. Môže byť použitá namiesto kriedy ako forma "zápisu", že v danej domácnosti sa uskutočnil obrad požehnania domu alebo rodiny. 

Zápis má formát

20 - C + M + G - 21

Čísla znamenajú aktuálny rok a písmená sú začiatočnými písmenami slov Christus mansionem benedicat čo znamená: Kristus nech žehná tento dom. Písmená v zhode s kresťanskou tradíciou môžu vyjadrovať aj mená troch mudrcov Gašpara, Melichara a Baltazára, ktorý sa prišli pokloniť novonarodenému Mesiášovi.

Tabuľku je možné nalepiť priamo na dvere (je na nej už pripravená obojstranná samolepiaca páska) alebo na stenu nad dvere malým klinčekom alebo skrutkou, cez malý otvor vytvorený v tabuľke.

Tabuľka je už požehnaná pre prípad, že by sa kvôli neprítomnosti kňaza uskutočnil obrad požehnania rodiny a nemohol by prebehnúť obrad požehnania domu (ktorého vysluhovanie je vyhradené iba kňazovi alebo diakonovi).